HELYI HORGÁSZREND

HELYI HORGÁSZREND

 1. A helyi tavon csak érvényes éves területi engedéllyel és napijeggyel szabad horgászni. Felnőtt horgász 2 db nyeles készséggel (2 db horog botonként), ifi horgász 1 db nyeles készséggel (2 db horoggal) horgászhat. Ifi és felnőtt horgász emellett 1 db spiccbottal apróhalra horgászhat. Gyermek horgász 1 db nyeles készséggel és 1 db keszegező horoggal felnőtt felügyelete alatt horgászhat. Elektromos kapásjelző használata, illetve egyéb szórakoztató eszközök használata esetén figyelemmel kell lenni a többi horgásztársra. (Hangerő megfelelő beállítása!)
 2. A horgászat február 1-től következő év január 31-ig tart.

  Napi horgászati idő:

  • Január 1-től május 1-ig, október 1-től december 31-ig: reggel 6-tól este 20 óráig tart.
  • Május 2-től szeptember 30-ig reggel 5-től este 21 óráig tart.

  Éjszakai horgászat időpontjait a horgászrend I. számú melléklete, rendjét a 16. pont tartalmazza.

 3. Méretkorlátozás és napi mennyiség, tilalmi idők:
  • ponty 32 cm napi (felnőtt: 2 db, ifi: 1db),
  • amur 40 cm napi 1 db,
  • ezüstkárász, keszeg napi 5 kg (felnőtt), 3kg (ifi, gyerek) fogható.
  • törpeharcsa korlátozás nélkül elvihető.

  Felnőtt területi jeggyel rendelkező horgász naponta 3 db nemes halat tarthat meg (2 db békés hal + 1db ragadozó), de 2 db azonos csak ponty lehet. Ifjúsági horgász napi 1 nemes halat tarthat meg. Hetente 4 db nemes hal fogható.

  Compót, fekete sügeret mérettől függetlenül, illetve a 4kg feletti pontyot, amurt és 5 kg feletti süllőt megtartani nem lehet, visszahelyezendő a vízbe.

  Tilalmi idők:

  • Ponty esetén - amennyiben a halgazdálkodási hatóság felmentést ad a pontytilalom alól - nincs fajlagos tilalmi időszak.
  • Az évadnyitó versenyt megelőző 5 napon általános horgászati tilalom van érvényben.

  Az itt külön nem szabályozott halfajoknál a jogszabályokban meghatározott tilalmi idők és méretkorlátozások érvényesek.

  A Telepítés esetén az egyesület vezetősége külön tilalmat rendelhet el.

 4. Méretkorlátozások alá eső halakból évente felnőtt 20 db-ot, ifjúsági 10 db-ot zsákmányolhat, valamint felnőtt horgász napi 5kg, ifi horgász 3kg egyéb halat tarthat meg. Második engedélyt kiváltani nem lehet! Az a horgásztárs, aki az éves fogható darabszámot elérte, de szeretne még nemes halat fogni, napijegyet válthat.
 5. Ifjúsági horgász válthat felnőtt, gyermek pedig ifjúsági területi engedélyt az alapszabály és a horgászrend feltételeinek betartása mellett.
 6. A horgász köteles magánál tartani horgász kártyáját, fogási naplóját, gyermekhorgász a fogási naplóját, és azt az ellenőrzés során bemutatni a fogott halakkal együtt. Gyermekhorgász 3 éves kortól válthat engedélyt.
 7. A horgász a fogott halat a horgászat befejezéséig köteles magánál tartani, a nemeshalat a fogási naplóba a fogást követően azonnal, egyéb halat a horgászat befejeztével bejegyezni. Méretes halak cseréje, más horgásznak átadása és eladása tilos!
 8. A horgász köteles digitális mérleget magánál tartani és a fogás súlyának megállapításánál használni. A halak védelme érdekében kötelező a pontymatrac használata.
 9. Ragadozó halra való horgászat során engedélyezett a hármas horog használata.
 10. A horgászkészség és etetőanyag behordása, etetőhajó használata, stég építése és partbontás, csónakból való horgászat, fürdés, állat fürdetése a tóban, szemetelés, ittas állapotban való horgászat tilos. Napi maximum 3 kg etetőanyag használható fel. Amennyiben vízvédelmi okok, valamint az időjárás indokolja a vezetőség etetési tilalmat rendelhet el.
 11. A horgász köteles a fákat és műtárgyakat megvédeni. Szemetes horgászhelyen horgászni tilos!
 12. A horgász járművel csak a kijelölt szakaszon parkolhat. (A befolyó melletti terület, keleti oldalon a földút és a tópart közötti területen.)
 13. Minden horgász köteles 10 óra társadalmi munkát végezni, vagy azt megváltani. 70 év feletti horgásztag mentesül az éves társadalmi munkavégzés alól.
 14. Jelen Horgászrendben nem szabályozott kérdésekben a Vértesacsai Horgász Egyesület Alapszabályát és az Országos Horgászrend előírásait kell figyelembe venni.
 15. Vendégjegyet csak a Vértesacsai Horgász Egyesület tagja válthat meghívott vendéghorgász részére. Egy horgász egy időben maximum 2 vendég horgászt fogadhat. A helyi horgász köteles vendége közvetlen közelében horgászni, felelősséggel tartozik vendégéért. Vendégjeggyel a tó teljes területén lehet horgászni. Vendégjegy váltás feltétele: érvényes horgászengedély, érvényes állami jegy és fogási napló. Felnőtt vendégjeggyel 2 db nemes hal fogható, 2 db azonos csak ponty lehet, ezüstkárász, keszeg 5 kg fogható. Ifjúsági vendégjeggyel 1 db nemes hal, ezüstkárász, keszeg 3kg fogható. Gyermek napijeggyel 3 kg ezüstkárász, keszeg fogható. Törpeharcsa korlátozás nélkül elvihető.
 16. Éjszakai horgászat alatt a tagok és vendégeik a tó bármely részén horgászhatnak. Az éjszakai horgászatra egyesületi tagok számára március 1-től október 31-ig - a rendezvényeket megelőző nap kivételével - minden nap lehetősége van. Vendégek számára az éjszakai horgászat kijelölt napokon 18 órától másnap reggel 6 óráig tart. A horgászhelyen való alvás nem minősül horgászatnak, ebben az esetben a felszereléseket, horgokat ki kell venni a vízből. Az éjszakai horgászat alkalmával a horgász köteles a horgászhelyét jól látható jelzőfénnyel megvilágítani, ehhez megfelelő világító eszközzel rendelkezni. Ennek hiányában nem folytatható éjszakai horgászat. A vízfelület megvilágítása tilos! Fejlámpával a vízterület kizárólag hal fárasztásakor világítható meg a szükséges mértékben.
 17. Sportjegyet csak a Vértesacsai Horgász Egyesület tagja válthat meghívott vendéghorgász részére. A helyi horgász köteles vendége közvetlen közelében horgászni, felelősséggel tartozik vendégéért. Sportjeggyel halat megtartani nem lehet.
 18. Tagfelvétel kezdeményezése az egyesület elnökénél. Az állandó lakhellyel Vértesacsán nem rendelkező személy belépéskor igazolhatja vértesacsai ingatlana Tulajdoni Lap másolatával a tulajdoni viszonya meglétét.
 19. Éves területi engedély kiadásának feltétele: horgászvizsga, horgászkártya regisztráció, előző évi társadalmi munka ledolgozása, vagy annak megváltása. Tagsági díj nemfizetése a tagság megszűnését jelenti. Újbóli igény esetén az új tagra vonatkozó szabályok az irányadók.
 20. Az éves területi engedély megváltásának határideje halgazdálkodási szempontokból minden év március 31. A fogási napló leadási határideje (a váltás helyén): február 28.
 21. A Horgász Egyesület a horgászat és egyéb egyesületi tevékenység alatt bekövetkezett balesetért, anyagi kárért semminemű felelősséget nem vállal.
 22. A Horgász Egyesület vezetősége a társadalmi rendezvények és csoportok támogatása során az Egyesület nevében járhat el.
 23. A társadalmi ellenőrök az éves Közgyűlésen kerülnek megválasztásra. Tisztségviselők ellenőri jogkörrel rendelkeznek. A társadalmi ellenőr vitás esetben a horgász járművébe is jogosult betekinteni. Ellenőrzéssel megbízott önkéntes segítők: Pongor József, Polyák János, Molnár István, Engi Attila, Fodor István, Kovács Kornél, Révész Zoltán, Lipták Károly, Matiszkó Adrián, Schilling Ádám, Laczkó Sándor József, Matiszkó Valentin, Kalocsa Attila.
 24. Az egyesület adószáma: 18481460-1-07
ÉJSZAKAI HORÁGSZATOK IDŐPONTJAI

ÉJSZAKAI HORGÁSZATOK IDŐPONTJAI

I. számú melléklet: Éjszakai horgászatok időpontjai

2024. március 1., 2., 8., 9., 14., 15., 16., 22., 23., 29., 30.

2024. április 5., 6., 12., 13., 19., 20., 26., 27.

2024. május 3., 4., 10., 11., 17., 18., 24., 25.

2024. június 1., 7., 8., 14., 15., 21., 22., 28., 29.

2024. július 5., 6., 13., 19., 20., 26., 27.

2024. augusztus 2., 3., 16., 17., 18., 19., 23., 24., 30., 31.

2024. szeptember 6., 7., 20., 21., 27., 28.

2024. október 4., 5., 11., 12., 18., 19., 25., 26.

RENDEZVÉNYEK, TÁRSADALMI MUNKÁK IDŐPONTJAI

RENDEZVÉNYEK, TÁRSADALMI MUNKÁK IDŐPONTJAI

II. számú melléklet: Rendezvények, társadalmi munkák időpontjai

 • 2024. február 17. társadalmi munka
 • 2024. március 23. társadalmi munka
 • 2024. április 27. társadalmi munka
 • 2024. május 01. Törpnap
 • 2024. május 25. társadalmi munka
 • 2024. június 01. évadnyitó verseny
 • 2024. július 06. társadalmi munka
 • 2024. július 13. 12 órás horgászverseny
 • 2024. augusztus 03. társadalmi munka
 • 2024. augusztus 10-11. 24 órás horgászverseny
 • 2023. szept. 07. társadalmi munka
 • 2022. szeptember 13-15. 48 órás harcsafogó verseny